Collar Club
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kota i Psa Rasowego
 
 

Szanowni Państwo,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kota i Psa Rasowego COLLAR CLUB
(w skr. COLLAR CLUB)
 zostało powołane dn. 30.11.2012 r. przez miłośœników zwierząt domowych.

NIP: 915-179-01-05, REGON 022051227

Działalnośœć naszej organizacji związana jest z hodowlą psów i kotów rasowych oraz propagowaniem polityki pro zwierzęcej. Przyœświecają nam cele niesienia pomocy, rozwijania wiedzy oraz poszerzania zainteresowań wœśród właœścicieli czworonogów z zakresu kynologii oraz felinologii.

W celu uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt

Copyright (c)2013 Collar Club